Nhà trường

HỘI THI SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

PDF.InEmail

NGÀY 18/11/2017. TRƯỜNG THPT TRÀ BỒNG TIẾN HÀNH HỘI THI SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CÓ SẴN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018.

THÀNH PHẦN THAM DỰ: BGH, HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG

CÓ 5 THÍ SINH THAM GIA DỰ THI GỒM:

1. CÔ VÕ THỊ THÚY TRIỀU - MÔN TOAN

2. CÔ HỒ THỊ BÌNH - MÔN VĂN

3. CÔ HỒ THỊ HỌA MI - MÔN ĐỊA

4. THẦY CAO THANH BÌNH - MÔN SINH

5. THẦY NGUYỄN XUÂN CHINH - LÝ