Tin tức - Sự kiện

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HỘI THẢO: “ NGĂN CHẶN, HỌC SINH NGHỈ HỌC:

PDF.InEmail

Chỉ mục bài viết
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HỘI THẢO: “ NGĂN CHẶN, HỌC SINH NGHỈ HỌC:
Trang 2
Tất cả các trang

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HỘI THẢO: “ NGĂN CHẶN, HỌC SINH NGHỈ HỌC:

Giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao. Muốn thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, cần phải coi trọng cả giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Chỉ riêng nhà trường , chỉ riêng nghành giáo dục thì không thể làm tốt công tác giáo dục toàn diện.

Trong thời gian qua, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên, công tác xã hội hóa giáo dục cũng được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Bên cạnh những thành tích đạt được thì việc học sinh nghỉ học, bỏ học là vấn đề chung của nghành và địa phương. Với trường THPT của chúng ta thời gian vừa qua học sinh nghỉ học chiếm tỉ lệ cao khoảng 7-9%/năm và đây cũng là thách thức lớn với nhà trường và của địa phương.