Thông báo

VĂN BẢN CẤP TRÊN PHÁT HÀNH

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 12:48 Viết bởi Administrator Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 08:09

Thứ tự Loại văn bản Nội dung văn bản Tải về
1

C.V Sở 

phát hành

Hướng dẫn đánh giá tiết dạy theo hướng mới

năm học 2017-2018


2

C.V Sở

phát hành

 

Hướng dẫn đánh giá CC, VC năm học 2017 (mới)

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

VĂN BẢN TRƯỜNG PHÁT HÀNH

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 12:41 Viết bởi Administrator Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 23:15

Thứ tự Loại văn bản Nội dung văn bản Tải về
1 Kế hoạch

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng  và An ninh cho đối tượng 4 năm 2017

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4